31Mar

RANIGAST S.O.S

Co to jest zgaga? Zgaga pojawia się, gdy powracająca treść pokarmowa wymieszana z kwasem solnym z żołądka, cofa się do przełyku. Zjawisko to nazywamy refluksem żołądkowo-przełykowym i jest spowodowane niesprawnością zwieracza dolnego przełyku.